100) { $scale = 100/$aDim[0]; $aDim[0]*=$scale; $aDim[1]*=$scale; } if($im) { $bDim = getimagesize($im); print(""); } print("\"Powiększ"); if($im) print(""); print("
\n"); } } $bookt = Array(); $bookt[0] = "Wszystkie książki"; $bookt[1] = "Słowniki"; $bookt[2] = "Książki edukacyjne"; $bookt[3] = "Inne publikacje"; $cat = $_GET['category']; $type = intval($_GET['type']); $menu = tsv_read("data/categories.tsv"); $ind = tsv_scan($menu,1,0,$cat); $bmenu = tsv_read("data/books_".$cat.".tsv"); print("".$menu[$ind][1].": ".$bookt[$type]."
\n"); print("
Pokaż:   "); if($type) print("".$bookt[0]."   "); if($type!=1 && $menu[$ind][3]) print("".$bookt[1]."   "); if($type!=2 && $menu[$ind][4]) print("".$bookt[2]."   "); if($type!=3 && $menu[$ind][5]) print("".$bookt[3]."   "); print("|   Główne menu"); print("

\n"); $tmpCount = count($bmenu); for($i=1; $i<$tmpCount; $i++) { if($bmenu[$i][7] && ($bmenu[$i][8]==$type || $type==0)) { if(intval($bmenu[$i][6])<10) $bmenu[$i][6]="0".intval($bmenu[$i][6]); ?>


Sprawdź cenę
i zamów

www.olesiejuk.pl


".$bmenu[$i][2]."
"); ?>
".$bmenu[$i][1]."
"); print("".$bmenu[$i][3]."
"); print("
".$bmenu[$i][4]."
\n"); ?>